Fatih Kılıç

Sosyal Medya Kriz İletişimi

Sosyal Medya Kriz İletişimi

Sosyal Medya Kriz Yönetimi Krizlerin, bir kuruluşun iç ve dış paydaşları için geniş kapsamlı sonuçları vardır.  Örgütsel kriz, paydaşların önemli beklentilerini tehdit eden, bir kuruluşun performansını ciddi şekilde etkileyebilecek ve olumsuz sonuçlar doğurabilecek öngörülemeyen bir olayın algılanması olarak tanımlanabilir. Bir kuruluşun kriz sonrası iletişimi, bir krizin sonuçlarını önemli ölçüde şiddetlendirebilir veya hafifletebilir. Kriz iletişiminin içerdiği…