Av.Alara Yılmaz

Çalışanların Aşı Bilgilerinin İşlenmesi

Çalışanların Aşı Bilgilerinin İşlenmesi

Covid-19 salgın etkileri günümüzde hâlâ devam etmekteyken aşılama çalışmalarının hız kazanması ile farklı konuları değerlendirmeye başladık. 2021’in son çeyreğinde ise salgın önleme çalışmaları ve tedbirlerin uygulanmasında kişilerin aşı durumlarına göre farklı uygulama örnekleri ve farklı konu başlıklarını değerlendirme ihtiyacı ortaya çıkmış durumda. Salgının ilk ortaya çıktığı dönemlerde ateş ölçümü, test sonuçları, bu sonuçların işlenmesi ve paylaşılması gibi konular gündemde iken artık…

Covid-19 Pandemisinin Dijital Dönüşüme Etkisi ve Kişisel Veri Güvenliği

Covid-19 Pandemisinin Dijital Dönüşüme Etkisi ve Kişisel Veri Güvenliği

2021 yılının ikinci çeyreğinin sonuna geldiğimiz bugünlerde birçok alışkanlığımızın değiştiğini söyleyebiliriz. Geliştirmeler, dijital dönüşümler, siber güvenlik uygulamaları, kişisel veri güvenliği ve yapay zekAâ gibi alanlarda pandemi sebebiyle 10 yıl ileriye gidildiği, bu sayede beklenen dijital teknolojilere hızla yaklaşıldığı görülüyor. Yapılan araştırmalara göre, dijital dönüşüm hareketlenmesine pandemi öncesinde başlayan ve nitelikli personel ile teknolojik farkındalığını geliştirmiş…

Uzaktan çalışma yönetmeliği hakkında

Uzaktan çalışma yönetmeliği hakkında

Genel Esaslar  10.03.2021 tarihli 31419 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 4857 sayılı İş Kanunu 14. maddesi ve ilgili hükümlerine dayanarak hazırlanan uzaktan çalışma esaslarını düzenleyen “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” (“Yönetmelik”) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Yönetmelik ile uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işleri, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını belirlemek amaçlanmaktadır. Yönetmelik pandemi süreci ile çalışma hayatında daha…

Clubhouse Sesimizi Tanıyor Mu?

Clubhouse Sesimizi Tanıyor Mu?

Pandeminin etkileriyle birçok dijital platformun geçmiş yıllara nazaran daha çok kullanıcıya ulaştığını hepimiz biliyoruz. Bununla birlikte mevcut uygulamalarda yapılan geliştirmeler veya yeni geliştirilen uygulamalar dijital dünyayı hepimiz için kullanılabilir hâle getirmeyi hedefliyor. Son günlerde adını sıkça duyduğumuz Clubhouse uygulaması da bunlardan birisi. Kullanım ve kabul şartlarına rağmen kısa zamanda dünya çapında yaklaşık 2 milyon kullanıcıya ulaşan, basit ama…

Whatsapp Güncellemesi ile Facebook Verilerimizin Peşinde

Whatsapp Güncellemesi ile Facebook Verilerimizin Peşinde

Facebook tarafından satın alınmış olan ve dünyanın en büyük iletişim platformlardan olan WhatsApp, 4.01.2021 tarihinde kullanıcıları ile 08.02.2021 tarihinden itibaren uygulanacak şekilde Gizlilik İlkeleri ve Hizmet Koşullarında güncellemeler gerçekleştirdiğini paylaşmıştır. Bu kapsamda birçok kullanıcı tarafından söz konusu Gizlilik İlkeleri ve Hizmet Koşulları ne yazık ki gerekli inceleme yapılmadan onaylanmıştır. Zira WhatsApp güncellemeleri kabul etmeyen kullanıcılarının…

İYS Kaydı İçin Son  Tarih 31 Aralık 2021

İYS Kaydı İçin Son Tarih 31 Aralık 2021

İYS(İleti Yönetim Sistemi) kaydı için daha önce 1 Aralık 2020 olarak belirlenen son tarih, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETDHK”) ve ikincil düzenlemeler gereğince; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi araçların kullanılması ile elektronik ortamda gerçekleştirilen…

Bağlayıcı Şirket Kuralları

Bağlayıcı Şirket Kuralları

7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “6698 sayılı Kanun”) ile kişisel verilerin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin veri işleyen kurum ve kuruluşları bağlayıcı kurallar getirilmiştir. İlgili Kanun uyarınca kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılmasında temel kural verisi işlenen gerçek kişilerden açık rıza alınmasıdır. Bununla…

Ses ve Görüntü Verilerinin Niteliği ve İşlenmesi

Ses ve Görüntü Verilerinin Niteliği ve İşlenmesi

Covid-19 salgınının günlük hayatımıza dahil ettiği en önemli konulardan birisi online iletişim oldu. Son dönemde eğitim faaliyetleri, ticari faaliyetler ve iş faaliyetlerinin büyük bir kısmı online platformlar üzerinden yürütülüyor ve uzun bir süre bu şekilde devam etmesi öngörülüyor. Online platformlar üzerinden gerçekleştirilen bu işlemler esnasında ise kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması ile ilgili birçok husus…

Amazon Türkiye’ye Uygulanan İdari Para Cezasına İlişkin Değerlendirmeler

Amazon Türkiye’ye Uygulanan İdari Para Cezasına İlişkin Değerlendirmeler

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Amazon Türkiye hakkında vermiş olduğu kararda; kişisel verilerin işlenmesi alanında birçok konu başlığına yer verildiği görülmektedir. Kurul tarafından verilen kararların 6698 sayılı Kanun’un uygulanması bakımından önemli konulara daha detaylı ifadeler içerdiği göz önüne alındığında Kurul kararlarının önemi bir kez daha karşımıza çıkmaktadır. Karar özellikle e-ticaret faaliyetinde bulunan kuruluşlar için önem arz…

Covid-19 Salgını ve E-ticaret Gelişmeleri

Covid-19 Salgını ve E-ticaret Gelişmeleri

Covid-19 salgınının dünyaya yayılması ile birlikte tüm hayatımızda meydana gelen değişimler dijital hayata geçişi de oldukça hızlandırmış durumda. Nitekim küresel e-ticarette meydana gelen artışlar ile salgın döneminden sonra, esasında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gösteriyor. Özellikle elektronik ortamda süpermarket alışverişlerinde yükselen rakamlar her ürün özelinde perakende ticaret yerine artık elektronik ticaretin ön planda tutulduğu anlamına…

  • 1
  • 2