Rasyotek

2021 Yılı Çalışma İzni Başvuru Koşulları

2021 Yılı Çalışma İzni Başvuru Koşulları

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre yabancı uyruklu kişilere Türkiye’de bağımlı çalışmaya başlamadan önce işverenleri tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan çalışma izni alması önem arz etmektedir. 2021 yılı çalışma izni başvuruları yurt içinden veya yurt dışından yapabilir. Yurt içi başvurusunda, ülkemizde bulunan ve en az 6 aylık ikameti bulunan yabancılar başvuru yapabilir. Yurt dışı…

2021 Yılı Asgari Ücret Desteği

2021 Yılı Asgari Ücret Desteği

7333 sayılı Kanunla 2021 yılı için geçerli olacak Asgari Ücret Desteğinin detayları netleşti. Buna göre; 2020 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 147 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2021 yılında cari aya ilişkin…

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Verme Süresi Uzatıldı

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Verme Süresi Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre; 26 Temmuz 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi,  Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Uzaktan Çalışma Bildiriminde Dikkat Edilecekler

Uzaktan Çalışma Bildiriminde Dikkat Edilecekler

10.03.2021 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan uzaktan çalışma yönetmeliği kapsamında artık çalışanlarımızın uzaktan çalışma günlerini Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirebileceğiz. (https://www.rasyotek.com.tr/blog/uzaktan-calisma-yonetmeligi/) Öncelikle https://ebeyanname.gib.gov.tr/download.html adresinde yer alan “Gerekli Programlar” kısmından “BDP” programını yeniden indirerek kurmak gerekiyor. Daha sonra BDP de “SGK Bildirimleri” başlığında “Uzaktan Çalışma Gün” kısmını çalışanın ay içindeki uzaktan çalışma günü kadar…

Fazla Çalışma, Fazla Sürelerle Çalışma ve Serbest Zaman

Fazla Çalışma, Fazla Sürelerle Çalışma ve Serbest Zaman

Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam 45 saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50…

Pandemi Döneminde Yazılımların Önemi

Pandemi Döneminde Yazılımların Önemi

Yaşam son bir buçuk yıldır hiç beklemediğimiz şekilde değişime uğradı ve tüm dünyayı etkileyen pandemi ile hemen her sektör dijital dönüşümün önemini daha yoğun şekilde kavramaya başladı. Sağlık, eğitim ve e-ticaret başta olmak üzere hemen her sektör içerisinde geniş yer bulan dijital dönüşüm, geliştirilen yazılımlar insanların yeni dünya düzenine uyum sağlama süreçlerini de hızlandırdı. Eğitimde…

7256 Teşvikinde İşten Çıkış Kodları Düzenlendi

7256 Teşvikinde İşten Çıkış Kodları Düzenlendi

4447 sayılı Kanun’un geçici 27 ve 28’inci maddeleri kapsamında sağlanan prim desteklerinden yararlanan işverenler, destekten yararlandıkları sigortalıların yarısından her birini, ilgili maddelerin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destek kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür.  Ancak çalışanların farklı kodlar ile çıkışları yapıldığında hangi kodlar üzerinden çıkış yapıldığında teşvikin iptal edileceği hususunda tereddütler oluşmaktaydı ve konuyla ilgili olarak…

İlave İstihdam Edilen 5 Çalışana Finansman Desteği

İlave İstihdam Edilen 5 Çalışana Finansman Desteği

Pandeminin ülkemiz ekonomisinde açtığı yaraları sarmak, istihdamı artırmak amacıyla Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 2021 Mart ayında yapılan açıklamada ilave istihdam sağlayan mikro ölçekli işletmelere finansman desteği verileceği belirtilmiştir. (https://www.rasyotek.com.tr/blog/ilave-istihdama-finansman-destegi/)  Bu işletmeler, istihdama yapacağı 5 çalışana kadar KGF kefaletiyle kişi başı 100 bin TL’den 500 bin TL’ye kadar 6 ay geri ödemesiz olmak üzere 24 ay vadeli kredi kullanabilecek.  Ayrıca işletmeler bu çalışanlar…

İş Dünyası Profesyonelleri için Eğitimin Önemi

İş Dünyası Profesyonelleri için Eğitimin Önemi

Akademik hayatın sonlanması ile başlayan iş arayışları ve kariyer basamaklarını bir bir tırmanmaya çalışma girişimleri sırasında kimileri oldukça uzun ve sancılı süreçlerden geçerken kimileri ise bu dönemi rahatlıkla atlatırlar. Peki neye göre, hangi kriterler ile gerçekleşir bu değişken zaman dilimi? Bu yazımızda biraz bu konulardan bahsedelim istedik ve iş dünyası profesyonellerinin kariyer basamaklarını tırmanma yolculuğunda eğitimin önemine…

Engelli Vergi İndirimi Başvuruları E-Devlet Üzerinden Yapılabilecek

Engelli Vergi İndirimi Başvuruları E-Devlet Üzerinden Yapılabilecek

Engelli Vergi İndirimi Başvuruları E-Devlet Üzerinden Yapılabilecek 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesine göre; Çalışma gücünün en az %80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı 1. derece engelli, en az %60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı 2. derece engelli, asgarî %40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı 3. derece engelli sayılır ve 2021 yılı için aşağıda engelli dereceleri itibariyle…