Rasyotek

2021 İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Maaş Tablosu

2021 İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Maaş Tablosu

Aktif işgücü hizmetleri kapsamında düzenlenmekte olan İşbaşı Eğitim Programı maaş ödemeleri, asgari ücret artışına istinaden aşağıdaki şekilde güncellenmiş olup 01/01/2021’den itibaren aşağıda yer alan miktarlarda ödeme yapılacaktır. 2021 İşbaşı Eğitim Programı Maaş Tablosu İŞ ARAYAN 108,68 TL ÖĞRENCİ 81,51 TL İŞSİZLİK MAAŞI ALAN 54,34 TL Katılımcının iş yerinde haftada 6 ve ayda 26 gün çalışması…

2021 Nakdi Ücret Desteği ile 7256 Teşvik Tutarları
SGK

2021 Nakdi Ücret Desteği ile 7256 Teşvik Tutarları

3423 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına göre 01.01.2021’den itibaren geçerli olmak üzere Nakdi Ücret Desteği (NÜD) İLE 7256 Teşvik tutarlarında %21,56 oranında artış yapılmıştır. Buna göre tutarlar aşağıdaki şekilde güncellenmiştir: Nakdi ücret desteği 39,24 * 1,2156 = 47,70 TL (2021 yılı tutarı) 17256 teşviki 44,15 * 1,2156 = 53,67 TL (2021 yılı tutarı) 27256 teşviki 44,15 *…

Whatsapp için KVKK Kararı

Whatsapp için KVKK Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 11.01.2021 tarihinde yayımlanan kamuoyu duyurusunun akabinde bugün yayımlanan 12.01.2021 tarih ve 2021/28 sayılı karar ile Whatsapp Inc. hakkında re’sen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar kapsamında süreç ile ilgili olarak 08.02.2021 tarihinde yeniden bir değerlendirme yapılacağı da ifade edilmiştir. İlgili duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

Rekabet Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumundan Whatsapp Hamlesi

Rekabet Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumundan Whatsapp Hamlesi

Rekabet Kurulu’nun bugün yayımladığı 11.01.2021 tarih ve 21-02/25-M sayılı kararı ile WhatsApp tarafından duyurulan yeni güncelleme doğrultusunda kullanıcıların kişisel verilerini paylaşmalarına ilişkin zorunluluk kapsamında re’sen soruşturma başlatıldığı duyurulmuştur. Alınan karar doğrultusunda Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti yapılacak olup, soruşturma…

KVKK Süresince Çalışan Eğitimlerinin Önemi

KVKK Süresince Çalışan Eğitimlerinin Önemi

7 Nisan 2016 tarihinde hayatımıza giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hem sosyal hayatımızda hem de iş hayatımızda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde birçok konuyu gündeme getirmiş oldu.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Uzaktan Çalışmaya Devam
SGK

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Uzaktan Çalışmaya Devam

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge, Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler ile ilgili duyurusunda, 31 Aralık 2020 tarihine kadar, ilgili merkezlerde bildirime tabi personel sayısının 5746 ve 4691 sayılı Kanunlar kapsamında istihdam edilen personel sayısının %40’ını geçmemek, veya  bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili kanun kapsamında istihdam edilen…

Mücbir Sebep Kapsamında Ertelenen Vergi ve Sigorta Prim Ödemeleri Başlıyor

Mücbir Sebep Kapsamında Ertelenen Vergi ve Sigorta Prim Ödemeleri Başlıyor

Mart ayında Pandeminin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla belirlenen mükellef gruplarının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatılmış ve söz konusu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise 6’şar ay uzatılarak ödemelerin Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son…

Hukuki ve Teknolojik Açıdan Veri Transferinin Yarını

Hukuki ve Teknolojik Açıdan Veri Transferinin Yarını

Günümüzde teknolojinin etkisiyle kişisel verinin önemi artmıştır. Kişisel verilerin hukuki açıdan da korunması konusunda, devletler kendi mevzuatlarında bu artan önem ile birlikte hızla yeni regülasyonlar yapmaya başlamışlardır. İnternetin yapısı düşünüldüğünde verinin aktarım halinde olması internetin doğasına uygundur. Fakat devletlerin egemenliğinden doğan hakları, internetin bu yapısıyla ters düşebilmektedir. Bu kapsamda da her ülkenin yasal düzenlemeleri farklı…

İnternet Servis Sağlayıcısına Kesilen 300.000 TL’lik KVKK Cezası

İnternet Servis Sağlayıcısına Kesilen 300.000 TL’lik KVKK Cezası

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 12.03.2020 tarihinde alınan ve 13.05.2020 tarihinde yayımlanan karara göre: Türkiye’de faaliyet gösteren ve ismi açıklanmayan bir internet servis sağlayıcısının (Türk Telekom TTNET, Vodafone Net, Türknet gibi kurumlardan biri) kuruma yaptığı ihlal bildiriminde, müşterilerin online işlem için kullandığı sistemde fatura ödeme işlemi sırasında, yaşanan bir teknik aksaklık sebebiyle, ilgili kullanıcının kendisine…

COVID-19 VE İŞ KAZASI
SGK

COVID-19 VE İŞ KAZASI

İŞ KAZASI 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13’ üncü maddesi uyarınca, “İş kazası; a) sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi…