Rasyotek

Vergi Usul Kanunu Değişikliği Neler Getiriyor?

Vergi Usul Kanunu Değişikliği Neler Getiriyor?

14.10.2021 Perşembe günü TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve ilk yazımızda genel hatlarıyla değindiğimiz, ikinci yazımızda ise Kanun’un küçük esnaf ve sosyal medya içerik üreticilerinin kazançları, dördüncü dönem geçici vergilendirme dönemi ve vergiye uyumlu mükellefler başlıklarını detaylandırdığımız yazılarımızın ardından bu yazımızda maliyet bedeli, amortismanın süre bakımından uygulanma usulleri, afetler sebebiyle zarara uğrayan amortismana tabi iktisadi kıymetler konularının…

Vergi Usul Kanunu  Değişikliğine Dair Kanun’un Detayları

Vergi Usul Kanunu Değişikliğine Dair Kanun’un Detayları

14.10.2021 Perşembe günü TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve daha önceki yazımızda genel hatlarıyla değindiğimiz Kanun’un küçük esnaf ve sosyal medya içerik üreticilerinin kazançları, dördüncü dönem geçici vergilendirme dönemi ve vergiye uyumlu mükellefler başlıkları; bu yazımızda detaylandırılmıştır. Kanun’un hangi ana başlıkları kapsadığını görmek için: Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Neler Sunuyor? yazımızı okumanızı…

TGB’de, Ar-Ge veya Tasarım merkezinde çalışan personelin bölge dışında çalışması
SGK

TGB’de, Ar-Ge veya Tasarım merkezinde çalışan personelin bölge dışında çalışması

Teknoloji geliştirme bölgelerinde, Ar-Ge veya Tasarım merkezinde çalışan personelin, gelir vergisi stopajı teşvikinde dikkate alınan bölge dışında çalışmaları için oran 31.12.2022’ye kadar %20’den %50’ye çıkarılmıştır. 5746/3(2) … Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde doktora mezunu personelin üniversitelerde Ar-Ge ve yenilik alanında ders vermesi veya Ar-Ge ve tasarım personelinin teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan girişimcilere mentörlük yapması durumunda haftalık…

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Neler Sunuyor?

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Neler Sunuyor?

TBMM’ye 01.10.2021 tarihinde sunulan, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; 14.10.2021 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edildi ve yasalaştı.   Kabul edilen Kanun’a güre 64 adet madde gerekçesi bulunmaktadır. Her bir gerekçe ayrıntılı olarak sunulmuştur.   Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Gerekçeleri  Rekabet ortamının güçlenmesini, sosyal adaleti, yatırım teşviklerini,…

Teknoloji Çağı ve Son 10 Yılın Siber Saldırıları

Teknoloji Çağı ve Son 10 Yılın Siber Saldırıları

Teknoloji Çağı pek çok yenilik getirerek hayatımızı her anlamda kolaylaştırırken siber riskleri ve tehditleri de yaşamımıza dahil etmiştir. Virüs, trojan ya da benzeri zararlı yazılımlarla ortaya çıkan, genelde planlı ve koordineli olarak yapılan bu zararlı davranışlar, siber saldırı olarak adlandırılmaktadır. Gerçekleştirilen siber saldırılar incelendiğinde zaman; para, şantaj, politik gerekçeler ile yapılan hacktivizm ataklarından, hırsızlığa kadar birçok amaçla yapıldığı görülebilmektedir. Siber Saldırı / Siber Savaş  Siber saldırılar devletler arasında olduğu zaman “Siber Savaş” şeklinde tanımlanmaktadır. Devletler arası…

Rasyomed ile Sağlıklı Sohbetler-9

Rasyomed ile Sağlıklı Sohbetler-9

Bu ay Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Sayın Doç. Dr. Aslı Doğruk Ünal ile metabolizmaya bağlı hastalıkları, bu hastalık risklerini azaltabilmek için neler yapılabileceğini, endokrinoloji alanında ne gibi süreçlerden geçildiğini ve daha pek çok konuyu görüştük.   1. Merhaba bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tıp eğitimi almaya nasıl karar verdiniz? Uzmanlığınızı seçmenizde neler etkili oldu?  Merhaba ben, Doç. Dr. Aslı Doğruk Ünal. 1974 Bursa…

Personel Teşvik Sistemleri Yazılımı: En Verimli Teşvik Yazılımı
SGK

Personel Teşvik Sistemleri Yazılımı: En Verimli Teşvik Yazılımı

Her ay SGK işlemleri kapsamında değişkenlik gösteren, kişi bazlı en yüksek teşvik getirisini raporlayan, işletmelere ve çalışanlara belirli kriterler çerçevesinde uygun teşviklerden eksiksiz yararlanma imkânı sağlayan Rasyotek tarafından geliştirilmiş bir Personel Teşvik Sistemleri yazılımı (PTS), çapraz sorgulama algoritması ile %100 doğruluk payıyla hesaplanan teşvik tasarruf hizmetidir.  SGK teşviklerinin matematiksel algoritmaları oluşturulduktan sonra geliştirilen yazılım ile sektör kurucu ve sektör…

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) Eylül Ayı Raporu

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) Eylül Ayı Raporu

29 Eylül’de TÜİK tarafından açıklanan ekonomik güven endeksi olumlu sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Rapora göre 2021 Ağustos ayına oranla %1,6 oranında artış gösteren ekonomik güven endeksi 102,4 değerine yükseldi. Artışın en önemli sebeplerinin başında; tüketici, imalat, hizmet ve perakende sektörlerindeki güven endekslerinin yükselişi gelirken sektörlerin başında %4,8 oranında artış göstererek 115,6 değerine çıkan perakende sektörü geliyor.   TÜİK tarafından açıklanan ve birbirinden farklı beş endeks ve bu beş endeksin toplam yirmi alt…

İstirahatli Olan Sigortalıların Çalışmadıklarına Dair Bildirim Değişikliği
SGK

İstirahatli Olan Sigortalıların Çalışmadıklarına Dair Bildirim Değişikliği

30.09.2021 tarihli 31614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210930-29.htm) göre İstirahatli olan sigortalıların işyerinde çalışmadıklarına dair bildirimin işverenlerce SGK’ya gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ (https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13975&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5) kaldırılmıştır. Kaldırılan tebliğe göre; Bildirimin yapılması ve kuruma gönderilmesi Bildirimin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde “İŞVEREN” menüsü, “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş” bölümünde…

Kurumlar için SPICE Belgesinin Önemi

Kurumlar için SPICE Belgesinin Önemi

Orijinal adı International Standard for Software Process Assessment olan SPICE, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu’nun (IEC) 1995 yılında bir araya gelerek yazılım projelerindeki süreçlerin iyileştirilmesi için çalışmalar yapmaya başlaması sonucu ortaya çıkmıştır. Kurum ve kuruluşların yazılım süreçlerini değerlendirmek üzere yürütülen çalışmaların sonucunda SPICE standartları ortaya çıkarılmış ve ölçümlenecek seviyelerin altı aşamada değerlendirilmesine karar verilmiştir.   Bunlar:  Eksik seviye  Yapılan seviye  Yönetilen…