Son Gelişmeler

2022 Yılı İtibariyle Dünyada Trend Olan 5 Meslek

Dijitalleşmenin hız kazandığı ve yalnızca iş hayatında değil sosyal yaşamda da olmazsa olmazlar arasına girdiği günümüzde, birkaç yıl ...

Dijital Dönüşümde Siber Güvenlik ve Önemi

Dijital dönüşüm; bir kurumun iş modelinin, iş süreçlerinin ve verilerinin geleneksel bir işletmeden modern dijital bir işletmeye ...

VERBİS Kayıt Zorunluluğu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 2022 Yılı İdari Para Cezaları 

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Süresi Doldu  Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan az olan ...

Süper Portal ve Dijital Dönüşümün Gelişimi

Bir dijital çözümün ya da konuya daha genel bakarsak herhangi bir hizmetin başarılı olması için en temel kural, hedef kitlesinin ...

SGK

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

Covid-19 salgınından etkilenen MKİ’lere yönelik olarak 2021 yılında KOSGEB, Dünya Bankası ve Japonya ...

2022 İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Maaş Tablosu

Aktif işgücü hizmetleri kapsamında düzenlenmekte olan İşbaşı Eğitim Programı maaş ödemeleri, asgari ücret artışına istinaden aşağıdaki ...

SGK

Bireysel Emeklilik Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik

28 Aralık 2021 Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sunulan ve 29 Aralık 2021 Çarşamba günü 31704 ...

SGK

GİB Tebliğine Göre 2022 Bordro Hesabı

2022 yılında bordro hesabında 7349 sayılı Kanun ile bazı önemli değişiklikler oldu. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bugün yayınladığı ...

SGKTümü

İşkurTümü

KVKKTümü