TEKLİF İSTE
Rasyotek Banner

Asgari Ücret Desteği Ne Kadar?

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ


Asgari ücret desteği; işverenlerin üzerindeki yükü azaltmak için Kanun koyucu tarafından, sigorta primlerinin ödenmesi kapsamında işverenlere sağlanan kanuni desteğe denmektedir.

Asgari ücret desteği ilk olarak 2016 yılında yürürlüğe girdi. 5510 sayılı Kanunun geçici 78. maddesi kapsamında uygulanan asgari ücret desteği daha sonrasında 2017 ve 2018 yıllarında da yine 5510 sayılı kanuna eklenen geçici maddeler ile devam ettirilmiştir.

Asgari ücret desteği, Resmi Gazete'nin 30.01.2019 tarihli yayımında “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yapılan değişiklik sonrası 5510 sayılı Kanunun Geçici 78. maddesine eklenerek 2019 yılında da devam edeceği bildirilmiştir.İşverenler için Asgari Ücret Desteği Şartları Nelerdir?


– Özel sektör iş yeri işverenleri,

– 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen kamu idareleri dışında kalan diğer kamu iş yeri işverenleri bu destekten yararlanabilmektedir.


Sigortalılar Yönünden Asgari Ücret Desteği Şartları Nelerdir?


-5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındahaklarında uzun vadeli sigorta kolları (MYÖ) hükümleri uygulanan sigortalılar bu destekten yararlanabilirler.


Asgari Ücret Desteği Ne Kadar?


Asgari ücret desteği 2019 yılında uygulanacak iş yerlerinin 2018 yılı Ocak ile Kasımdönemlerinde çalıştırdığı uzun vadeli sigorta kollarında tabi olan sigortalıların sayısına bağlı değişmektedir.

Ocak/2018 – Kasım/2018 Dönemindeki Ortalama Uzun Vadeli Sigortalı Sayısı

• 500’ün altında olan işyerleri için günlük 5,00 TL/Aylık 150,00 TL

• 500 ve üstünde olan işyerleri için günlük 3,36 TL/Aylık 100,80 TL

Asgari ücret desteğinden 2019 yılında yararlanacak uzun vadeli sigortalı sayısının Ocak/2018 ve Kasım/2018 dönemlerinde bildirilen en düşük sigortalı sayısından az olmaması gerekir. 2019 yılından önce tescil edilen iş yerleri için belirlenen en düşük uzun vadeli sigortalı sayısının altında uzun vadeli sigortalı bildirimi yapılan 2019 yılındaki aylar için asgari ücret desteği verilmeyecektir.