TEKLİF İSTE

BAĞIMSIZ DENETİM VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

AR-GE ve Tasarım Merkezleri

AR-GE Ve Tasarım Merkezlerine, Teknokent Faaliyetlerine Sağlanan Destekler Ve Diğer Mali Teşviklere İlişkin Danışmanlık Hizmetleri

Vergi mevzuatımız kurumların faaliyetlerine yönelik birçok teşvik ve destek unsurunu da barındırmaktadır. Ancak bu teşviklere başvuru ve teşvik uygulaması, kurumların günlük iş yükü içerisinde ilave bir zorluğa yol açmaktadır. Şirketimiz, alanında uzman kadrosu ile çeşitli alanlarda danışmanlık ve denetim hizmetleri sunmaktadır.

AR-GE, Tasarım ve İnovasyon Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri

 1. AR-GE, yenilik ve tasarım alanında ilgili kamu kuruluşlarınca sağlanan çalışmaların yürütülmesi, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile diğer paydaşlar ile ortak çalışmalar yapılması, destek ve vergisel teşviklere ilişkin fizibilite çalışması yapılması ve raporlanması
 2. AR-GE, tasarım ve yenilik faaliyetlerine ilişkin resmi kurumlar nezdinde başvuruların yapılması, onay belgelerinin alınması, denetimi ve danışmanlığının yapılması
 3. AR-GE ve tasarım merkezleri için denetim ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması, Yeminli Mali Müşavirlik raporlarının hazırlanması
 4. Nakit proje desteklerinin alınabilmesi için Yeminli Mali Müşavir tasdik çalışmalarının yürütülmesi ve raporlanması

Teknokent Uygulamalarında Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

 1. Teknokent destek ve teşviklerine ilişkin fizibilite çalışması yapılması ve raporlanması
 2. Teknokent faaliyetlerine ilişkin vergi istisnalarının tespiti ve raporlanması
 3. Teşviklere yönelik yıllık mali denetim raporunun hazırlanması

Yatırım, Teşvik Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri

 1. Yatırımlara sağlanacak mali destek ve teşviklere ilişkin fizibilite çalışması yapılması ve raporlanması
 2. Teşvik kapsamında yararlanılabilecek teşvikler konusunda bilgi verilmesi, indirim, istisna ve muafiyetlerin irdelenmesi ve raporlanması
 3. Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, TÜBİTAK gibi kamu kurumlarının sağladıkları teşviklerin analizi, gerekli başvuruların yapılması, raporlanması ve takip edilmesi
 4. Teşvik belgesi alımına yönelik başvuruların hazırlanması, teşvik belgesinin alınması ve belgenin kapama vizesi işlemlerinin yapılması