TEKLİF İSTE
Rasyotek Banner

5510 sayılı Kanun’da yer alan sigorta primi teşvikler ve teşviklerden yararlanmak isteyen işverenlerin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

5510 Sayılı Kanun Nedir?


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.


Ayrıca işçilerin ve işverenlerin sosyal güvenlik yasaları gereğince hak ve yükümlülükleri, bildirim esasları, sigortalıların çalışma statüleri, emeklilik şartları ele alınmaktadır.


5510 sayılı Kanun’da yer alan sigorta primi teşvikler ve teşviklerden yararlanmak isteyen işverenlerin dikkat etmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir.


1) Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primleri İşveren Hissesi İndirimi


• Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi

• Yasal ödeme süresi geçmiş prim, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması, bulunmakla birlikte bu borçların yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş olması

• Yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödeniyor olması

• Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması


2) Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılara Yönelik İndirim


• 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere götürülen Türk işçilerin,

• Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkeler ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelere 5510 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında geçici görevle gönderilen sigortalıların Türkiye’deki sigortalılık statüsüne göre ödenecek sigorta primlerinde sigorta kolları bakımından genel sağlık sigortası primlerinin bulunması halinde, bahse konu işçilerin,

• Almanya ile yapılan “İstisna Akdi” sözleşmesi çerçevesinde Almanya’ya götürülen Türk işçilerin,

Çalışmak üzere yurtdışına götürüldüğü/geçici olarak gönderildiği sürelerden dolayı genel sağlık sigortası primlerinde beş puanlık prim indiriminden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.


• Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi

• Yasal ödeme süresi geçmiş prim, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması, bulunmakla birlikte bu borçların yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş olması

• Yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödeniyor olması

• Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması


3) İlave 6 Puanlık İndirim / 51 İlimizde Uygulanan Bölgesel Teşvik


• Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi

• İşverenin Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal ödeme süresi geçmiş prim, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması, bulunmakla birlikte bu borçların yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş olması

• Yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödeniyor olması

• Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması


4) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik


• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen yatırım teşvik belgesinin alınmış olması

• Tamamlama vizesinin yapılmış olması (gemi yatırımları hariç)

• Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi

• Yasal ödeme süresi geçmiş prim, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması, bulunmakla birlikte bu borçların yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş olması

• Yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödeniyor olması

• Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması

• 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi uyarınca vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmaması.


5510 Sayılı Kanun ile ilgili diğer yazılarımızı okuyabilir, iletişim formunu doldurarak ya da bizi telefon numaramızdan arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. İletişim formu ve telefon numaramız için tıklayınız.


5510 Sayılı Kanundan Doğan Teşvik Nedir? Makalemizi okumak için tıklayınız.


5510 Sayılı Kanuna Göre Zorunlu 4/b (Bağ-Kur) Kapsamında Sigortalı Sayılanlar İsteğe Bağlı 4/a (SSK) Primi Ödenebilir Mi? Makalemizi okumak için tıklayınız.