Sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Çerez Kullanım Politikasını inceleyebilirsiniz. Kabul ediyorum.
TEKLİF İSTE
Rasyotek Banner

17256 İstihdama Dönüş – 27256 İlave İstihdam Teşvikleri

17256 SAYILI TEŞVİK (İSTİHDAMA DÖNÜŞ TEŞVİKİ)


İş veya hizmet sözleşmesi 01/01/2019 ile 17/04/2020 tarihlerinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında sona erenler ile SGK’ye bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları iş yeri işverenine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları hâlinde işverenlere fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay sağlanacak destektir.Sigortalı yönünden


- 4857 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın, her türlü iş veya hizmet sözleşmesiyle hizmetler SGK’ye bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip 01.01.2019 – 17.04.2020 tarihler arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesinin 4857 sayılı Kanunun 25. maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendine ve diğer Kanunların ilgili hükümlerine göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hâller ve benzer sebepler dışında sona ermesi veya hizmetler SGK’ye bildirilmeksizin 01.12.2020 tarih itibariyle istihdam edilmeye devam edilmesi,

– İş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da hâlihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör iş yeri işverenine 01.12.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) başvuruda bulunulması,

- 01.12.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) işe alınması,

- 01.10.2020 tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen APHB / MPHB’de kayıtlı olmaması,

– Sigortalının özel sektör iş yeri işverenine başvurduğu tarih itibariyle sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması,

– Sigortalının özel sektör iş yeri işverenine başvurduğu tarih itibariyle yabancı olmaması,

– Fiilen çalıştırılması,


İş yeri yönünden


- Özel sektör işverenine ait olması,

– 4447 sayılı Kanunun geçici 27. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, destek süresinin sona ermesinden itibaren, bu sigortalıların destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.


27256 Sayılı Teşvik (İlave İstihdam Prim Desteği)


2019/Ocak ile 2020/Nisan döneminde uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilerek fiilen çalıştırılan her bir sigortalı için işverenlere fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay sağlanacak destektir.


Sigortalı yönünden


– 01.12.2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü arasında (son gün dahil) işe alınmış olması,

– 01.10.2020 tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen APHB / MPHB de kayıtlı olmaması,

– İşe giriş tarihi itibariyle sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmaması,

- İşe giriş tarihi itibariyle yabancı olmaması,

- Sigortalının fiilen çalıştırılması,

İş yeri yönünden


- Özel sektör işverenine ait olması,

- Sigortalının 2019/Ocak ile 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

- 4447 sayılı Kanunun geçici 28’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, destek süresinin sona ermesinden itibaren, destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.17256 veya 27256 kanun numaralı belge karşılığı indirim tutarı, 17256 veya 27256 kanun numaralı muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin onaylanmasının ardından ilgili ayın sonuna kadar Kurumca işverenlerin işyeri emanet hesaplarında gösterilmesi sağlanacak ve borca mahsup yoluyla işlem gerçekleştirilecektir. Bu durumda 17256 veya 27256 kanun numaralı belgenin onaylandığı ilgili dönemin banka borç sorgulaması sırasında işverenlerce 17256 veya 27256 kanun numarasından karşılanacak destek tutarı indirimsiz tutar olarak görüntülenecek olup, anılan kanun numarası ile belge veren işverenlerin tereddüde kapılmaması önem arz etmektedir.

Güncel ve geriye dönük
teşvik kazançlarınızı eksiksiz
ve ücretsiz
hesaplatmak için
bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Teşviklerinizi Hesaplayalım